Sonja Maj-Lis Johansson

Födelsedatum:1929-11-28
Dödsdatum:2021-01-22
Gravsatt:2021-07-04
Ort:Emmaboda
Område: G
Gravnummer:1 G 7
1 G     7

Gravsatta inom samma gravplats