Albin Karl Andersson

Födelsedatum:1873
Dödsdatum:1951
Gravsatt:1951
Gravnummer:FK FK 3083
FK FK 3083
FK FK 3083

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Fjärås-Förlanda församling

Rossaredsvägen 639
43972 Fjärås

0300-431100

Fjärås Kyrkogård

Rossaredsvägen 639
439 72 FJÄRÅS

fjaras.pastorat@svenskakyrkan.se