Elin Ahlqvist

Födelsedatum:1912-02-10
Dödsdatum:2004-06-08
Gravsatt:2004-06-24
Ort:Torpa Dala
Gravnummer:FK FK 3083
FK FK 3083
FK FK 3083

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Fjärås-Förlanda församling

Rossaredsvägen 639
43972 Fjärås

0300-431100

Fjärås Kyrkogård

Rossaredsvägen 639
439 72 FJÄRÅS

fjaras.pastorat@svenskakyrkan.se