Clara Nathalia Östberg

Födelsedatum:1860-03-19
Dödsdatum:1922-04-27
Gravsatt:1922
Ort:Vassbacka
Gravnummer:FK FK 1253

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Fjärås-Förlanda församling

Rossaredsvägen 639
43972 Fjärås

0300-431100

Fjärås Kyrkogård

Rossaredsvägen 639
439 72 FJÄRÅS

fjaras.pastorat@svenskakyrkan.se