Johan Petter Östberg

Födelsedatum:1859-05-18
Dödsdatum:1945-06-12
Gravsatt:1945-06-12
Ort:Vassbacka
Gravnummer:FK FK 1253

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Fjärås-Förlanda församling

Rossaredsvägen 639
43972 Fjärås

0300-431100

Fjärås Kyrkogård

Rossaredsvägen 639
439 72 FJÄRÅS

fjaras.pastorat@svenskakyrkan.se