Ella Andrea Börjesson

Födelsedatum:1899-09-03
Dödsdatum:1984-05-18
Gravsatt:1984-05-30
Gravnummer:FK FK 1030
FK FK 1030

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Fjärås-Förlanda församling

Rossaredsvägen 639
43972 Fjärås

0300-431100

Fjärås Kyrkogård

Rossaredsvägen 639
439 72 FJÄRÅS

fjaras.pastorat@svenskakyrkan.se