Verner Börjesson

Födelsedatum:1902-02-02
Dödsdatum:1995-09-12
Gravsatt:1995-09-20
Gravnummer:FK FK 1030
FK FK 1030

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Fjärås-Förlanda församling

Rossaredsvägen 639
43972 Fjärås

0300-431100

Fjärås Kyrkogård

Rossaredsvägen 639
439 72 FJÄRÅS

fjaras.pastorat@svenskakyrkan.se