Ester Östan

Födelsedatum:1918-11-23
Dödsdatum:2007-02-12
Gravsatt:2007-03-30
Ort:Fjärås
Gravnummer:FK FK 7310

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Fjärås-Förlanda församling

Rossaredsvägen 639
43972 Fjärås

0300-431100

Fjärås Kyrkogård

Rossaredsvägen 639
439 72 FJÄRÅS

fjaras.pastorat@svenskakyrkan.se