Rolf Verner Östan

Födelsedatum:1923-09-19
Dödsdatum:2002-08-07
Gravsatt:2002-09-18
Ort:Fjärås
Gravnummer:FK FK 7310

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Fjärås-Förlanda församling

Rossaredsvägen 639
43972 Fjärås

0300-431100

Fjärås Kyrkogård

Rossaredsvägen 639
439 72 FJÄRÅS

fjaras.pastorat@svenskakyrkan.se