Hans Inge Gunnar Gunnarsson

Födelsedatum:1941-07-31
Dödsdatum:1941-11-08
Gravsatt:1941-11-14
Ort:Hultet
Gravnummer:FK FK 1146

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Fjärås-Förlanda församling

Rossaredsvägen 639
43972 Fjärås

0300-431100

Fjärås Kyrkogård

Rossaredsvägen 639
439 72 FJÄRÅS

fjaras.pastorat@svenskakyrkan.se