Johan Alfred Andersson

Födelsedatum:1866-05-29
Dödsdatum:1945-02-08
Gravsatt:1945-02-18
Ort:Hultet
Gravnummer:FK FK 1146
FK FK 1146

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Fjärås-Förlanda församling

Rossaredsvägen 639
43972 Fjärås

0300-431100

Fjärås Kyrkogård

Rossaredsvägen 639
439 72 FJÄRÅS

fjaras.pastorat@svenskakyrkan.se