Henry Mikael Albertsson

Födelsedatum:1922-08-01
Dödsdatum:2009-06-06
Gravsatt:2009-06-29
Ort:Fjärås
Gravnummer:FK FK 6113

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Fjärås-Förlanda församling

Rossaredsvägen 639
43972 Fjärås

0300-431100

Fjärås Kyrkogård

Rossaredsvägen 639
439 72 FJÄRÅS

fjaras.pastorat@svenskakyrkan.se