Ingela Charlotta Albertsson

Födelsedatum:1926-12-23
Dödsdatum:2022-05-19
Gravsatt:2022-06-15
Ort:Fjärås
Gravnummer:FK FK 6113

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Fjärås-Förlanda församling

Rossaredsvägen 639
43972 Fjärås

0300-431100

Fjärås Kyrkogård

Rossaredsvägen 639
439 72 FJÄRÅS

fjaras.pastorat@svenskakyrkan.se