Johan Österberg

Födelsedatum:1888-05-12
Dödsdatum:1967-09-07
Gravsatt:1967
Gravnummer:FK FK 4082

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Fjärås-Förlanda församling

Rossaredsvägen 639
43972 Fjärås

0300-431100

Fjärås Kyrkogård

Rossaredsvägen 639
439 72 FJÄRÅS

fjaras.pastorat@svenskakyrkan.se