Maria Österberg

Födelsedatum:1886-04-11
Dödsdatum:1965-10-16
Gravsatt:1965
Gravnummer:FK FK 4082

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Fjärås-Förlanda församling

Rossaredsvägen 639
43972 Fjärås

0300-431100

Fjärås Kyrkogård

Rossaredsvägen 639
439 72 FJÄRÅS

fjaras.pastorat@svenskakyrkan.se