Sven-Erik Östberg

Födelsedatum:1930-04-21
Dödsdatum:2001-06-25
Gravsatt:2001-07-05
Gravnummer:FK FK 2075
FK FK 2075

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Fjärås-Förlanda församling

Rossaredsvägen 639
43972 Fjärås

0300-431100

Fjärås Kyrkogård

Rossaredsvägen 639
439 72 FJÄRÅS

fjaras.pastorat@svenskakyrkan.se