Vera Anna Irene Östberg

Födelsedatum:1932-08-18
Dödsdatum:2011-08-21
Gravsatt:2011-09-07
Ort:Fjärås
Gravnummer:FK FK 2075
FK FK 2075

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Fjärås-Förlanda församling

Rossaredsvägen 639
43972 Fjärås

0300-431100

Fjärås Kyrkogård

Rossaredsvägen 639
439 72 FJÄRÅS

fjaras.pastorat@svenskakyrkan.se