Anders Peter Svensson

Födelsedatum:1878-09-05
Dödsdatum:1961-06-09
Gravsatt:1961
Gravnummer:2 1 1 144, 145, 146

Gravsatta inom samma gravplats