Eric Gustav Arne Svensson

Födelsedatum:1918-07-12
Dödsdatum:1937-10-21
Gravsatt:1937-10-31
Ort:Kärda
Gravnummer:2 1 1 144, 145, 146

Gravsatta inom samma gravplats