Anna Karolina Svensson

Födelsedatum:1883-06-24
Dödsdatum:1958-02-01
Gravsatt:1958-02-09
Ort:Åminne
Gravnummer:2 1 1 147, 148

Gravsatta inom samma gravplats