Karl Johan Svensson

Födelsedatum:1874-06-02
Dödsdatum:1935-10-18
Gravsatt:1935-10-25
Ort:Åminne
Gravnummer:2 1 1 147, 148

Gravsatta inom samma gravplats