Anna Martina Svensson

Födelsedatum:1897-07-27
Dödsdatum:1975-06-09
Gravsatt:1975-06-14
Ort:Kärda
Gravnummer:2 1 1 76, 77

Gravsatta inom samma gravplats