Anton Henning Gusten Svensson

Födelsedatum:1893-12-07
Dödsdatum:1963-08-13
Gravsatt:1963-08-25
Ort:Kärda
Gravnummer:2 1 1 76, 77

Gravsatta inom samma gravplats