Anna Natalia Ingeborg Svensson

Födelsedatum:1919-09-27
Dödsdatum:1997-08-19
Gravsatt:1997-08-26
Ort:Nästa kärda
Gravnummer:2 1 1 114, 115, 116

Gravsatta inom samma gravplats