Gunnar Sven Karl Svensson

Födelsedatum:1950-10-17
Dödsdatum:1953-12-06
Gravsatt:1953-12-13
Ort:Kärda
Gravnummer:2 1 1 114, 115, 116

Gravsatta inom samma gravplats