Axel Emanuel Andersson

Födelsedatum:1885-04-15
Dödsdatum:1941-05-19
Gravsatt:1941-06-01
Ort:Kärda
Gravnummer:2 1 1 17, 18

Gravsatta inom samma gravplats