Sigrid Johanna Andersson

Födelsedatum:1894-04-16
Dödsdatum:1982-07-04
Gravsatt:1982-07-10
Ort:Värnamo
Gravnummer:2 1 1 17, 18

Gravsatta inom samma gravplats