Edna Maria Lis-Britt Adolfsson

Födelsedatum:1924-09-24
Dödsdatum:2010-04-13
Gravsatt:2010-04-29
Ort:Värnamo
Gravnummer:2 1 1 156, 157

Gravsatta inom samma gravplats