Erik Johan Oskar Andersson

Födelsedatum:1895-11-23
Dödsdatum:1940-06-28
Gravsatt:1940-07-07
Ort:Stockholm
Gravnummer:2 1 1 247, 248, 249

Gravsatta inom samma gravplats