Hildur Nilsson

Födelsedatum:1913-08-16
Dödsdatum:2005-10-25
Gravsatt:2005-11-04
Ort:Värnamo
Gravnummer:2 1 1 29, 30

Gravsatta inom samma gravplats