Karl Erik Nilsson

Födelsedatum:1905-05-05
Dödsdatum:1950-06-27
Gravsatt:1950-07-08
Ort:Kärda
Gravnummer:2 1 1 29, 30

Gravsatta inom samma gravplats