Karl Harry Karlsson

Födelsedatum:1918-09-21
Dödsdatum:1992-10-21
Gravsatt:1992-10-29
Ort:Kärda
Gravnummer:2 1 1 180, 181

Gravsatta inom samma gravplats