Signe Karlsson

Födelsedatum:1922-05-30
Dödsdatum:2007-01-09
Gravsatt:2007-01-18
Ort:Gunnatorp kärda
Gravnummer:2 1 1 180, 181

Gravsatta inom samma gravplats