Nils Gunnar Karlsson

Födelsedatum:1902-07-24
Dödsdatum:1980-11-16
Gravsatt:1980-11-25
Ort:Värnamo
Gravnummer:2 1 1 31, 32, 33

Gravsatta inom samma gravplats