Per Erik Gustaf Gustafsson

Födelsedatum:1900-12-07
Dödsdatum:1963-05-02
Gravsatt:1963-05-11
Ort:Kärda
Gravnummer:2 1 1 4, 5

Gravsatta inom samma gravplats