Gunni Amalia Johansson

Födelsedatum:1894-03-07
Dödsdatum:1992-06-02
Gravsatt:1992-06-25
Ort:Ardre
Område: D
Gravnummer:Ar D 23

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

GARDE FÖRSAMLING

Lye församlingshem
623 61 Stånga

0708291557

linda.a.gustafson@svenskakyrkan.se

Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 STÅNGA