A. Herman Nordström

Födelsedatum:1865-09-10
Dödsdatum:1956-02-28
Gravsatt:1956-03-11
Ort:Skinnaretorp
Område: 7
Gravnummer:BG 7 32, 33

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brandstorps Gamla Kyrkogård

Jönköpingsvägen 21
566 24 Habo

maria.l.karlsson@svenskakyrkan.se;claes-olof.mattsson@svenskakyrkan.se