Anna S. Nordström

Födelsedatum:1870-12-16
Dödsdatum:1936-07-22
Gravsatt:1936-07-26
Ort:Skämningsfors
Område: 7
Gravnummer:BG 7 32, 33

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brandstorps Gamla Kyrkogård

Jönköpingsvägen 21
566 24 Habo

maria.l.karlsson@svenskakyrkan.se;claes-olof.mattsson@svenskakyrkan.se