Johan Petter Wik

Födelsedatum:1894-04-17
Dödsdatum:1930-04-10
Gravsatt:1930-04-20
Ort:Ålderdomshemmet
Område: 7
Gravnummer:BG 7 12, 13

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brandstorps Gamla Kyrkogård

Jönköpingsvägen 21
566 24 Habo

maria.l.karlsson@svenskakyrkan.se;claes-olof.mattsson@svenskakyrkan.se