M. Kristina Wik

Födelsedatum:1842-09-22
Dödsdatum:1919-02-11
Gravsatt:1919-02-21
Ort:Sjöholm
Område: 7
Gravnummer:BG 7 12, 13

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brandstorps Gamla Kyrkogård

Jönköpingsvägen 21
566 24 Habo

maria.l.karlsson@svenskakyrkan.se;claes-olof.mattsson@svenskakyrkan.se