Karl Hjalmar Andersson

Födelsedatum:1879-08-26
Dödsdatum:1956-10-06
Gravsatt:1956
Ort:Eggvena
Gravnummer:E 1106

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Herrljungabygdens församling

Stationsvägen 7
524 41 LJUNG

0513 20103

herrljungabygdens.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/herrljunga

Eggvena Kyrkogård

Stationsvägen 7
524 41 Ljung

magnus.l.larsson@svenskakyrkan.se