Margit Elisabet Karlsson

Födelsedatum:1919-05-22
Dödsdatum:2007-03-31
Gravsatt:2007-06-20
Ort:Herrljunga
Gravnummer:E 1106

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Herrljungabygdens församling

Östra Kyrkogatan 4
524 30 HERRLJUNGA

0513 20103

herrljungabygdens.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/herrljunga

Eggvena Kyrkogård

Herrljungabygdens församling
524 30 Herrljunga

magnus.l.larsson@svenskakyrkan.se