Albertina Boman

Födelsedatum:1861-06-22
Dödsdatum:1946-06-18
Gravsatt:1946-06-26
Ort:Skammerhult 1:8 Nösslinge
Gravnummer:NÖ 02 28, 29

Gravsatta inom samma gravplats