Anders Edvard Boman

Födelsedatum:1876-07-18
Dödsdatum:1923-03-12
Gravsatt:1923-03-22
Ort:Skammerhult
Gravnummer:NÖ 02 28, 29

Gravsatta inom samma gravplats