Albertina Serafia Andersson

Födelsedatum:1881-08-02
Dödsdatum:1952-02-13
Gravsatt:1952-02-20
Ort:Måsahägnad 1:1 Nösslinge
Gravnummer:NÖ 02 153, 154

Gravsatta inom samma gravplats