Johan Reguel Andersson

Födelsedatum:1883-04-26
Dödsdatum:1950-07-15
Gravsatt:1950-07-20
Ort:Måsahägnad 1:1
Gravnummer:NÖ 02 153, 154

Gravsatta inom samma gravplats