Albin Emanuelsson

Födelsedatum:1867-01-03
Dödsdatum:1955-01-11
Gravsatt:1955-01-17
Ort:Åkerkulla 1:1 Nösslinge
Gravnummer:NÖ 02 45, 46

Gravsatta inom samma gravplats