Annette Ros-Marie Johansson

Födelsedatum:1961-05-17
Dödsdatum:1962-12-10
Gravsatt:1962-12-17
Ort:Berg 1:1 Nösslinge
Gravnummer:NÖ 02 82, 83

Gravsatta inom samma gravplats