Liss Ingvar Jonny Johansson

Födelsedatum:1955-06-27
Dödsdatum:1963-12-21
Gravsatt:1963-12-28
Ort:Berg 1:1 Nösslinge
Gravnummer:NÖ 02 82, 83

Gravsatta inom samma gravplats