Bernander Andersson

Födelsedatum:1864-03-13
Dödsdatum:1936-02-12
Gravsatt:1936-02-21
Ort:Bokeholmen 2 Nösslinge
Gravnummer:NÖ 02 180, 181, 182

Gravsatta inom samma gravplats